Без рубрики

Відокремлений підрозділ «Київський обласний експертний центр енергоефективності» ДП «київоблбудінвест» заключила з ТОВ «Солвін Україна» меморандум про співробітництво

11 березня 2019 року Відокремлений підрозділ «Київський обласний експертний центр енергоефективності» ДП «Київоблбудінвест» заключила з ТОВ «СОЛВІН УКРАЇНА» меморандум про співробітництво у виконанні спільних завдань, обмін інформацією щодо реалізації стратегії сучасного підходу у сферах енергозбереження та підвищення енергоефективності громади регіону, розробка та впровадження систем енергетичного менеджменту, обміну досвідом використання альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії з метою безперебійного якісного енергозабезпечення, сприяння економічному розвитку регіону, а також забезпечувати комфортні умови проживання населення.

Метою співробітництва є здійснення спільних заходів з провадження енергозберігаючих технологій та підвищення енергоефективності, збільшення обсягів виробництва електричної та теплової енергії з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, проведення енергоаудиту та оптимізації використання енергетичних ресурсів, впровадження систем енергетичного менеджменту у бюджетній та промисловій сфері, підготовка проектів та їх реалізація щодо термомодернізації будівель, споруд та інших об’єктів на території регіону, сприяння залученню інвестицій у ці сфери, посилення зацікавленості населення і суб’єктів господарювання у запровадженні передових енергоефективних технологій та реалізації політики енергоефективності на регіональному рівні.

Напрямками співробітництва є:

  • сприяння впровадженню міжнародного досвіду, зокрема країн-членів ЄС у сфері енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, енергоменеджменту, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
  • надавання консультатиної, методичної та практичної підтримки у проведенні комплексного та якісного енергоаудиту будинків, споруд, підприємств та інших об’єктів;
  • надання методологічної та консультативної підтримки у впровадженні проектного підходу до реалізації завдань із енергозбереження та підвищення енергоефективності на місцевому рівні;
  • вжити заходів щодо створення і функціонування паливно – енергетичного кластеру в регіонах;
  • проводити навчання відповідальних осіб з впровадження системи енергоменеджменту, надавати консультації з питань енергоефективності;
  • надавати підтримку в організації та якісному проведенню термомодернізації будівель та переобладнанні, реконструкції котелень з метою зменшення використання природного газу та економії енергоресурсів;
  • сприяти залученню фінансування у реалізацію енергоефективних проектів, у тому числі за ЕСКО-механізмом.